Advertisement
Hoàng Hậu Giá Đáo APK + Mod 1.0.7 Download (Unlimited Money/Coins)

Hoàng Hậu Giá Đáo APK + Mod 1.0.7 Download (Unlimited Money/Coins)

App Information of Hoàng Hậu Giá Đáo

App Name Hoàng Hậu Giá Đáo
Package Name com.play1919.hwyn
Version 1.0.7
Rating ( 606 )
Size 37.8 MB
Requirement Android 4.2+
Updated 2021-05-14
Installs 100,000+

Description of Hoàng Hậu Giá Đáo Free Download for android

Download link Id: com.play1919.hwyn

Cốt truyện:
Kiếp trước, bạn dốc sức trợ giúp chàng đăng lên ngôi vị, nhưng cuối cùng lại bị đày vào lãnh cung, cả nhà bị xử trảm.
Trở về năm 16 tuổi, ở trước mặt bạn có hai lựa chọn:
Tin tưởng chàng một lần nữa, đi lại vết xe đổ của kiếp trước
Hoặc, tự mình nắm giữ quyền lực, không còn vì một mình chàng mà dừng bước!

Thu thập các loại Phục Sức,
“Mọi sự tưởng tượng về thời trang của các cô gái, sẽ trở thành hiện thực tại đây. Quyết định tủ áo của riêng mình, mặc sức tỏa sáng.”

Kết giao mỹ nam
“Đệ nhất mỹ nam – Phan An, Đế vương bá đạo – Ung Chính, Chiến thần vô song – Lan Lăng Vương.

Cung đấu thắng dễ dàng
Được đồng đội trợ giúp, suôn sẻ thuận lợi hơn

[email protected]
Plot:
In your previous life, you worked hard to help him ascend to the throne, but ended up being exiled to the palace, and the whole family was beheaded.
Back at the age of 16, you have two choices in front of you:
Trust him again, go back to the past in the past
Or, hold the power by yourself, no longer stop because of him alone!

Collect all kinds of Costumes,
“Every girl’s fashion fantasies, will come true here. Decide on your own wardrobe, dress to shine.”

Making good friends
“The first handsome man – Phan An, the king of kings – Ung Chinh, the peerless god of war – Lan Lang Vuong.

Archery wins easily
With the help of teammates, more smoothly

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *